BARNS RÄTTIGHETER

Vi är många som vill väl och att tänka utifrån barns rättigheter känns självklart för de flesta av oss.
När det kommer till barn och deras rättigheter vid vårdnadstvister finns det mycket att utveckla inom myndigheter för att leva upp till barnkonventionen. Processerna kring barns rätt att påverka beslut som rör dem måste stärkas. Målet är att barnen alltid ska ha pallplats #1 i frågor som rör dem, före, efter och under pågående tvist.

Följande står bl.a. i Barnkonventionen:
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”

”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter”

”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras”

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”

Läs mer om barnkonventionen här: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten