FÖRÄLDRASKAP

Att genomgå en vårdnadstvist är något jag starkt avråder. Alla parter är stora förlorare inte minst barnen. De föräldrar som hamnar i konflikt efter en separation och inte finner lösning för sina barn söker inte sällan en kontakt med Socialtjänsten. Men många gånger blir det oftast långdragna processer. Barnperspektivet behöver stärkas. Ett av målen är att ge föräldrar ökad förståelse och insikt i frågan om vårdnadstvister.