VÅRDNADSTVIST

En vårdnadstvist pågår oftast under flera år och bör undvikas. Oftast blir relationen ännu sämre efter en tvist parterna emellan. Barnen kommer ofta i kläm och mår väldigt dåligt. Det är en väldigt kostsam process såväl fysiskt, psykiskt, emotionellt som finansiellt.