FÖRELÄSNING OCH UTBILDNING

Vill du vara med och skapa förändring få ökad förståelse utifrån ett barn och föräldraperspektiv?

Vad innebär det för hela familjer att genomgå en vårdnadstvist?
Vill du som utbildar dig till socionom och på sikt kommer att arbeta med familjeärenden, få möjligheten att från början få fler insikter?

Möter du i din yrkesroll barn eller föräldrar till barn som befinner sig i en tvist?
Jag, Nina Lindgren Dahl, föreläser för kommuner, socialtjänst, domare, politiker, universitet, skolor, BVC, barnrätts- och föräldraorganisationer. Föreläsningarna anpassas alltid efter målgrupp, behov och det som efterfrågas.
Målet är att skapa förståelse, ge ökad kunskap och fler insikter. I mitt arbete samarbetar jag med forskare och advokater. Målet är att det efter föreläsningen skall kännas hoppfullt och inse möjligheten att kunna göra skillnad och få förståelse för varför det är så viktigt att lyssna på barnen.

Vill du veta mer om vad Lex Nina kan erbjuda just din organisation? Kontakta oss!