Möjligheten att få bemöta kritik i vårdnadstvisterna

Det som sägs i vårdnadstvister blir till sanningar såväl inom Socialtjänst
som i Domstol. Få får möjlighet att replikera och bemöta kritiken i vårdnadstvister.
Om de tvistande har tur erbjuds de generöst att skriva ned och skicka in sitt säg som läggs
som en bilaga tillsammans med vårdnadsutredningen. Man kan anta att det inger hopp hos den drabbade.
Dock saknar den betydelse för att det är just en bilaga. Kräv att dina kommentarer kommer med i utredningen!

Läs mer om hur forskare Bo Edvardsson ser på saken:
http://www.barometern.se/kalmar/forskare-gor-tummen-ner-for-utredningar-om-vardnad-av-barn/

En grundläggande föreskrift för en vårdnadsutredning utgör kravet på att
”iaktta saklighet och opartiskhet” i svensk grundlag (RF 1 kap.§)
//Bo Edvardsson Forskare