PODCAST

Lex Nina är en podcast för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister.
Nina Lindgren Dahl gör intervjuer med föräldrar, barn, politiker, advokater, forskare med flera som belyser hur det ser ut i samhället inom socialtjänst, domarkår och andra instanser ur ett barnperspektiv och hur barnen påverkas av en tvist.
Podcasten finns även på Acast och iTunes.


Den första längre intervjun med Regeringens utredare Monica Felding tillsammans med Karoline Magnusson, utredningssekreterare, om sitt betänkande om en ny vårdnadsreform ”Se Barnet!” SOU 2017:6.

En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.


I det här programmet möter jag Eva Solberg från Moderaterna.
Vi pratar om en rapport som Eva varit med och skrivit ”dags för familjefrid”. Vi pratar också om hur vårdnadstvister berör hela familjer och hur det har kommit att bli ett folkhälsoproblem.


Den 16-åriga storasystern till flickan i förra avsnittet berättar om sin upplevelse av lillasysterns situation och hur det har påverkat dem.


En mammas berättelse hur hon förlorar vårdnaden om sin dotter som är sex år. En historia om bemötande, maktlöshet och hur alla hennes barn drabbas.


Linnea berättar om hur det var för henne att växa upp under föräldrarnas separation som senare ledde till en vårdnadstvist. Linnea var 8 år och nu 14 år senare delar hon med sig av sina erfarenheter och på vilket sätt det har format henne.


Britt Björneke erfaren rådman ger sin syn på hur barnens rättigheter tillvaratas i vårdnadstvister.


En intervju av Nina Lindgren Dahl med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.
Vad är den viktigaste frågan, när ska barnkonventionen bli lag och vad hindrar Sverige att skriva på det tredje tilläggsprotokollet?
Hur hanteras enskilda fall när barn far illa?


Denise Lagercrantz är advokat och har också egen erfarenhet av en vårdnadstvist.
Här berättar hon om sin roll som advokat, hur hon ser på vårdnadstvister dess processer och hur hon ser på det före och efter sin egen tvist.
Denise delar även med sig av sin syn på rättsväsendet.


Leonard Ngaosuvan, forskare och granskare av vårdnadsutredningar.
I en spännande intervju med Nina Lindgren Dahl presenterar Leonard sina idéer om hur vårdnadsutredningar kan göras på ett metodiskt och strukturerat vis som kan komma att eliminera riskerna för att subjektivitet och egna värderingar blir avgörande för utredarnas slutsatser.
Leonard beskriver sin tvåstegsmetod som skapar förutsättningar för att följa, granska och forska kring kvalitén och utfallet av vårdnadsutredningar, något som är helt omöjligt utan att utredningsmetodiken följer en standard.
Han är också stark förespråkare av att följa upp varje fall av utredning för att kunna rätta om något blivit fel.
Leonard Ngaosuvan lanserar också några kontroversiella idéer med sin grund i matematisk teori och spelteori. Ett exempel är förslaget att i vissa situationer låta tärningen avgöra vem som får vårdnaden om barnet.
Leonard söker kontakt med familjerättsenheter som vill ha ha till en förändring och är villiga att bryta ny mark för att åstadkomma detta.
För att ta kontakt med Leonard gällande vårdnadsutredningar eller föreläsningar nås han på clebophd(at)gmail.com.
Passar också på att tipsa om forskare Bo Edvardsson från tidigare avsnitt nya bok ”På saklig grund -utredningsarbete inom socialtjänst.”
Nina Lindgren Dahl nås på lexnina(at)hotmail.com


Ulrika Rogland belönades i år med Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris för sina exceptionella insatser för jämställdhet.
Ulrika Rogland beskrivs som en av landets främsta åklagare men som har valt att kliva av sitt uppdrag.
Det s.k Alexandra-målet lade grunden till den svenska groominglagstiftningen och det arbete som pågår mot grooming idag.
Idag arbetar Ulrika Rogland som målsägarbiträde och hon föreläser för att fortsätta att skapa och driva opinion.
Tidigare pristagare från Fredrika Bremer-förbundet har bland andra varit Mona Sahlin och Ingvar Carlsson


Bo Edvardsson delar med sig av sin erfarenhet och kunskap efter dryga trettio år som forskare och sakkunnig. Bo är docent i socialt arbete, docent i psykologi och legitimerad psykolog. Bo har undervisat på Örebro Universitet men gick i pension sommaren 2014.

Efter sina trettio år av forskning ser inte Bo någon positiv utveckling i kvaliten på utredningsarbetet från socialtjänst och familjerätt. Bo vet vad han talar om och berättar öppet hur han tycker att samhället borde agera för att en gång för alla komma till rätta med detta samhällsproblem där barnen utsätts och tillåts göra det.


Under pseudonym ”Hanna Svensson” skrev Agneta Bravelius boken ”När blodsbanden brister”. Boken beskriver hur Agneta under sex år kämpar med bakbundna händer mot myndigheter för att bli trodd. Ta del av Agnetas kamp för att hennes son ska få leva i en uppväxtmiljö bestående av trygghet.


Nina Lindgren Dahl möter Monica Dahlström-Lannes f.d kriminalinspektör.


Liveintervjuer med makthavare och medieprofiler på plats under Almedalsveckan 2014. Lyssna till Beatrice Ask Justitieminister, Göran Hägglund Socialminister, Jan Helin Aftonbladet, Niklas Svensson Expressen, Kattis Ahlström BRIS, Fredrik Malmberg Barnombudsmannen, Stefan Einhorn Professor, Olivia Trygg Trygga Barnen, Yvonne Brandell Åklagare, Barnröster från Stiftelsen Allmänna Barnahusets seminarium och barnen Moa och Clara från Unga Örnar.


Nina Lindgren Dahl i intervju med forskaren och rättssociologen Annika Rejmer som är specialiserad på ämnet vårdnads-, boende- och umgängestvister, barnavårdsutredningar, barns rättigheter och de brister som förekommer kring dessa frågor.


Möt Mia Edwall Insulander från Insulander Lindh Advokatbyrå som har ett engagemang utöver det vanliga i sin roll som advokat.
Vi pratar bl.a om barnperspektivet, rättsprocessen och medling.