Vad är barnets bästa?

Barnets bästa, det vi alla strävar efter ändå tycks det vara svårt att få till.

I föräldrabalken är umgängesrätten uttryckt att det är barnets rätt till umgängesrätt inte förälderns rätt att umgås med barnet. Barnet skall ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med.
Barn ska ha rätt att ge sina synpunkter på saker som berör dem och deras livsvillkor. Detta är en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Delaktighetsbegreppet används oftast när det gäller beslut som ska fattas och som berör barnet, t.ex. i vårdnads- och umgängestvister.
Oklart om det är någon som vet hur pass detta följs i praktiken då det saknas uppföljningar och statistik.